Bekaş İnşaat

Yönetİm Kurulu

Yönetim Kurulu

“Bekaş'ın Yönetim Kurulu ile Tanışın...”

Başkan

BEKİR KARAHASANOĞLU

Üye

AHMET KARAHASANOĞLU

Üye

CAN KARAHASANOĞLU

Üye

MUSTAFA KARAHASANOĞLU